Štítek: zaměření tras sítí

Vodohospodářská infrastruktura obce Vícov

realizace únor – září 2015 kanalizace – splašková kanalizace, ČOV, celá obec – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány délka zaměřených tras kanalizace 5.865 m vodovod –  celá obec – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány délky zaměřených tras vodovodu 5.540 m Zobrazit více
Geo Marchovsky, s.r.o.