Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní části Myslechovice a v obci Haňovice

Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní části Myslechovice a v obci Haňovice

realizace červen 2018 – říjen 2019

dešťová a splašková kanalizace, celá obec, vytyčení tras, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány

délka zaměřených tras 9.042m

Geo Marchovsky, s.r.o.