Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov Štarnov, ul. Nádražní, splašková kanalizace

Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov Štarnov, ul. Nádražní, splašková kanalizace

realizace vodovod listopad 2018 – listopad 2019, kanalizace listopad 2018 – červen 2019

vodovod a kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, geometrické plány – celá obec

délky zaměřených tras 10.224m

Geo Marchovsky, s.r.o.