Ruda nad Moravou, kanalizace splašková a ČOV

Ruda nad Moravou, kanalizace splašková a ČOV

katastrální území: Ruda nad Moravou, Hostice, Bartoňov, Radomilov, Hrabenov

kanalizace – splašková kanalizace, ČOV – celá obec, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány

realizace září 2017 – únor 2020

délka zaměřených tras 35.549 m

Geo Marchovsky, s.r.o.