Měsíc: Červen 2020

Vodohospodářská infrastruktura obce Vícov

realizace únor – září 2015 kanalizace – splašková kanalizace, ČOV, celá obec – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány délka zaměřených tras kanalizace 5.865 m vodovod –  celá obec – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány délky zaměřených tras vodovodu 5.540 m Zobrazit více

Vodovod pomoraví Plumlovsko, Soběsuky, Žárovice, Hamry

realizace červenec 2014 – červenec 2015 vodovod – vytyčení tras, vodojem, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány délka zaměřených tras vodovod 11.224 m kanalizace – splašková kanalizace, ČOV – Soběsuky, Žárovice – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány délka zaměřených tras kanalizace 1.377 m Zobrazit více

Ruda nad Moravou, kanalizace splašková a ČOV

katastrální území: Ruda nad Moravou, Hostice, Bartoňov, Radomilov, Hrabenov kanalizace – splašková kanalizace, ČOV – celá obec, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány realizace září 2017 – únor 2020 délka zaměřených tras 35.549 m Zobrazit více
Geo Marchovsky, s.r.o.